Tag - khoảng cách tính từ mặt sàn trên cùng có sử dụng thang máy (có cửa thang ra) đến sàn phòng máy

0933148945