DỰ ÁN TIÊU BIỂU - Nha khoa Gia Bảo

Nha khoa Gia Bảo


Project Description
  Công trình anh Bảo -nha khoa Gia Bảo
  Địa chỉ : 105 Trưng Nhị – Vũng Tàu.

  ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG

  105 Trưng Nhị - Vũng Tàu.

  KIỂU DỰ ÁN:

  Thang tải khách

  NGÂN SÁCH:

  KHÁCH HÀNG:

  nha khoa Gia Bảo

  GENERAL PROGRESS
  81%
  PHASE 1
  85%
  PHASE 2
  75%
  PHASE 3
  85%
  More Information
  nha khoa Gia Bảo

  0901555783