DỰ ÁN TIÊU BIỂU - Ngân Hàng Liên Việt

Ngân Hàng Liên Việt


Project Description

  Công trình trụ sở Ngân Hàng Liên Việt
  Địa chỉ : 473 Nguyễn An Ninh,Vũng Tàu

  ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG

  473 Nguyễn An Ninh,Vũng Tàu

  KIỂU DỰ ÁN:

  Thang tải khách

  NGÂN SÁCH:

  KHÁCH HÀNG:

  Ngân Hàng Liên Việt

  GENERAL PROGRESS
  81%
  PHASE 1
  85%
  PHASE 2
  75%
  PHASE 3
  85%
  More Information
  Công trình trụ sở Ngân Hàng Liên Việt Địa chỉ : 473 Nguyễn An Ninh,Vũng Tàu

  0901555783