DỰ ÁN TIÊU BIỂU - Khách sạn Sun Beach

Khách sạn Sun Beach


Project Description
  Công trình : Khách sạn Sun Beach
  Địa chỉ : I1 Thái Văn Lung, Vũng Tàu

  ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG

  I1 Thái Văn Lung, Vũng Tàu

  KIỂU DỰ ÁN:

  Thang tải khách

  NGÂN SÁCH:

  KHÁCH HÀNG:

  Khách sạn Sun Beach

  GENERAL PROGRESS
  81%
  PHASE 1
  85%
  PHASE 2
  75%
  PHASE 3
  85%
  More Information
  Khách sạn Sun Beach

  0901555783