DỰ ÁN TIÊU BIỂU - Khách sạn Kỳ Hòa

Khách sạn Kỳ Hòa


Project Description

  Công trình : Khách sạn Kỳ Hòa – Vũng Tàu
  Địa chỉ : 30 – 32 Trần Phú ,Vũng Tàu

  ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG

  30 - 32 Trần Phú ,Vũng Tàu

  KIỂU DỰ ÁN:

  Thang tải khách

  NGÂN SÁCH:

  KHÁCH HÀNG:

  Khách sạn Kỳ Hòa - Vũng Tàu

  GENERAL PROGRESS
  81%
  PHASE 1
  85%
  PHASE 2
  75%
  PHASE 3
  85%
  More Information
  Khách sạn Kỳ Hòa - Vũng Tàu

  0933148945