DỰ ÁN TIÊU BIỂU - Khách sạn Hải Dương Intourco

Khách sạn Hải Dương Intourco


Project Description

  Công trình Khách sạn Hải Dương Intourco
  Địa chỉ : 01 Thùy Vân,Vũng Tàu

  ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG

  01 Thùy Vân, Vũng Tàu

  KIỂU DỰ ÁN:

  Thang tải khách

  NGÂN SÁCH:

  KHÁCH HÀNG:

  Hải Dương Intourco

  GENERAL PROGRESS
  81%
  PHASE 1
  85%
  PHASE 2
  75%
  PHASE 3
  85%
  More Information
  Công trình Khách sạn Hải Dương Intourco Địa chỉ : 01 Thùy Vân,Vũng Tàu

  0901555783