DỰ ÁN TIÊU BIỂU - Khách sạn GOLD SEA

Khách sạn GOLD SEA


Project Description

  Công trình Khách sạn GOLD SEA
  Địa chỉ : 22 Mạc Thanh Đạm- Vũng Tàu.

  ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG

  22 Mạc Thanh Đạm- Vũng Tàu.

  KIỂU DỰ ÁN:

  Thang tải khách

  NGÂN SÁCH:

  KHÁCH HÀNG:

  Khách sạn GOLD SEA

  GENERAL PROGRESS
  81%
  PHASE 1
  85%
  PHASE 2
  75%
  PHASE 3
  85%
  More Information
  Khách sạn GOLD SEA

  0901555783