DỰ ÁN TIÊU BIỂU - Khách sạn Biển Xanh

Khách sạn Biển Xanh


Project Description

  Công trình Khách sạn Biển Xanh
  Địa chỉ : 16A Mạc Thanh Đạm,Vũng Tàu

  ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG

  16A Mạc Thanh Đạm,Vũng Tàu

  KIỂU DỰ ÁN:

  Thang tải khách

  NGÂN SÁCH:

  KHÁCH HÀNG:

  Khách sạn Biển Xanh

  GENERAL PROGRESS
  81%
  PHASE 1
  85%
  PHASE 2
  75%
  PHASE 3
  85%
  More Information
  Khách sạn Biển Xanh

  0901555783