DỰ ÁN TIÊU BIỂU - KDL Cáp treo Hồ Mây – Vũng Tàu

KDL Cáp treo Hồ Mây – Vũng Tàu


Project Description

  Công trình : KDL Cáp treo Hồ Mây – Vũng Tàu
  Địa chỉ : 1A Trần Phú, Vũng Tàu

  ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG

  1A Trần Phú, Vũng Tàu

  KIỂU DỰ ÁN:

  Thang tải khách

  NGÂN SÁCH:

  KHÁCH HÀNG:

  KDL Cáp treo Hồ Mây - Vũng Tàu

  GENERAL PROGRESS
  81%
  PHASE 1
  85%
  PHASE 2
  75%
  PHASE 3
  85%
  More Information
  Công trình : KDL Cáp treo Hồ Mây - Vũng Tàu Địa chỉ : 1A Trần Phú, Vũng Tàu

  0933148945