Hình ảnh tay vịn:

1354694223_news tay-vin-thang-may-1tay-vin-thang-may-9

 

Hình ảnh trần cabin:

Trần giả 02 Trần giả 01tran cabin

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *