Hình ảnh nút bấm:

NB01

NB01

NB02

NB02

Hình ảnh đèn hiển thị:

Mạch đèn LCD

Mạch đèn LCD

Mạch đèn ngang

Mạch đèn ngang

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *