Hình ảnh Cáp:

Cáp kéo

Hình ảnh ty cáp:

Ty cáp

 

Hình ảnh shoe:

Shoe dẫn hướng cabin
Shoe dẫn hướng cabin
Shoe dẫn hướng đối trọng
Shoe dẫn hướng đối trọng

Hình ảnh ray:

Ray - T5A
Ray – T5A
Ray - T78B
Ray – T78B
Ray - T89B
Ray -T 89B


Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *